Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Akce našeho pracoviště

Chraňme své životní prostředí

Vychovávat žáky ke kladnému vztahu k životnímu prostředí patří ke klíčovým otázkám našeho vzdělávacího systému. Dobrým příkladem byla akce při příležitosti Mezinárodního dne stromů, který připadá na 18. října.
Žáci 4.OA oboru Obchodní akademie, pod vedením svého třídního učitele Mgr. Josefa Vejlupka , společně vysadili v areálu pracoviště obchodní akademie malou lípu srdčitou. Je potěšitelné, že žákům není lhostejná myšlenka ochrany přírody a zajímají se o to, jak bude vypadat okolí školy i za několik let.
Doufejme, že z maličkého stromu vyroste mohutná lípa, která daruje do ovzduší životadárný kyslík a která tu po žácích zůstane na památku.

Mezinárodní den stromů

Fotogalerie z akce


Dobrý den, zdravstvujtě, buenos dias, hello, guten Tag, dzień dobry, bonjour!

Kdo by nechtěl během jednoho dopoledne navštívit několik evropských zemí a seznámit se s jejich jazykem, kulturním dědictvím a gastronomickými specialitami?

Letos již počtvrté jsme si připomněli jazykovou a kulturní rozmanitost v Evropě a oslavili tak Evropský den jazyků, který připadá na 26. září. Škola se stala evropským domem, jehož obyvateli se pro letošek stali Rusové, Španělé, Britové, Němci, Poláci a Francouzi. Každá třída zastupující jednu zemi , kterou si zvolila, předvedla to nejlepší z jejího kulturního dědictví. Spolužáci byli vtaženi do vtipných scének o vlkovi a zajíci, zúčastnili se koridy, prokázali znalosti o britských osobnostech, nahlédli do oslav tradičních německých vánočních a velikonočních svátků, zasmáli se rozdílům v užívání některých polských slov a žasli nad mystifikací o francouzských nejstarších dějinách. Domem voněly nejrůznější národní speciality – boršč, klobásky, eintopf, anglické koláčky, vařil se pravý ruský čaj ze samovaru, nejotrlejší jedinci dokonce soutěžili v pojídání pálivých papriček.

Nejlepší prezentaci předvedla 3. OA, která nás okouzlila především nádhernou výzdobou staré dobré Anglie a zajímavými kvízy. Aktéři si po zásluze odnesli stylový dort. Vítězi se ale stali všichni, kteří svými nápady a aktivitou přispěli nejen k poznání a objevování evropského kontinentu, ale i výborné zábavě. Oslavy dne jazyků se právem řadí mezi nejúspěšnější akce naší školy.

Fotogalerie z akce


Thing Big School

Dne 23.9.2013 se někteří naši studenti oboru Obchodní akademie vydali do Prahy kde si pod záštitou Junior Achievement vyzkoušeli tvorbu projektů v rámci akce Think Big School. Více na webu projektu

Thing Big School

V doprovodu pana učitele Vejlupka jsme se zúčastnily projektu Thing Big, která se konala v Praze v budově firmy Telefonica O2. Členové této organizace nám vysvětlili, co vlastně budeme celý den dělat. Rozdělily jsme se do skupin podle různých odvětví (sport, životní prostředí, pomoc lidem) a v těchto skupinách jsme vymýšlely projekt, který pomůže lidem a zároveň bude uskutečnitelný.
Po dobrém obědě jsme natočily krátký spot na naše téma a reprezentovaly hotově nápady ostatním žákům a učitelům a hlavně porotě, která nakonec ocenila nejlepší návrhy.
 
Co nám tento projekt dal?
Naučily jsme se pracovat ve skupině s cizími studenty a vyhledat kompromis. Vyzkoušely jsme si prezentování a obhajování našich projektů před porotou a neznámými lidmi. Ocenily jsme pomoc skutečných členů organizace.
Projekt byl organizován pro žáky středních škol z celé ČR.
Lenka Sekerová, Iveta Minaříková, Radka Pištěková a Lucie Patrovská

Fotogalerie z akceOACV 2015