Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Historie školy

Odborná škola

Škola zahájila svou působnost od 1. září 1992 jako dvouletá ODBORNÁ ŠKOLA se zaměřením na obchod.

MŠMT ČR byla zařazena do sítě státních středních škol s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově po zrušené zvláštní škole internátní na Černovické ulici 2901 v Chomutově.

V prvním školním roce 1992/1993 byly otevřeny 3 třídy 1. ročníku s celkovým počtem 78 žáků, z toho 66 dívek a 12 chlapců. Výuku zajišťovalo 5 stálých pedagogických pracovníků a 3 externisté.

V dalších školních letech 1993/1994 a 1994/1995 se škola vzhledem k zájmu o ekonomické vzdělání postupně rozrůstala, zdvojnásobil se počet tříd, vzrostl i počet pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců.

Postupně bylo doplňováno odborné vybavení školy, vybudovány byly odborné učebny pro výuku psaní strojem a učebna výpočetní techniky, byla provedena rekonstrukce tělocvičny, vestavbou v budově B školy byly získány další nové učebny.

Rozvoj školy od jejího počátku se uskutečňoval především za všestranné pozornosti a podpory Školského úřadu Chomutov.

Obchodní akademie

V průběhu školního roku 1994/1995 podalo ředitelství školy žádost na MŠMT ČR o rozšíření působnosti školy o další studijní obor - čtyřletou OBCHODNÍ AKADEMII.

Důvodem k tomuto rozhodnutí byl nejen současný narůstající zájem o ekonomické vzdělání, nýbrž i skutečnost, že město Chomutov postrádalo již řadu let státní školu ekonomického zaměření.

Školní rok 1995/1996 zahájila škola s novým názvem

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

se dvěma studijními obory:

OBCHODNÍ AKADEMIE - 4leté studium
ODBORNÁ ŠKOLA - 2leté studium

V souvislosti s předpokládaným dalším vývojem studijních oborů i s větší možností prezentace školy na veřejnosti požádalo opět ředitelství školy MŠMT ČR o další změnu názvu do školního roku 1996/1997 vstoupila škola s novým názvem

OBCHODNÍ AKADEMIE A ODBORNÁ ŠKOLA

Od školního roku 1997/1998 vzhledem ke zrušení dvouletého studijního oboru ODBORNÁ ŠKOLA nese již škola jen název

OBCHODNÍ AKADEMIE CHOMUTOV

a od tohoto školního roku jsou na škole vyučovány dva studijní obory:

Obchodní akademie - 4letédenní studium
Obchodní akademie - 5leté dálkové studium

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace je nově vzniklým školním subjektem zapsaným do Rejstříku škol dnem 1. 9. 2007.

Škola vznikla sloučením:

Obchodní akademie v Chomutově
Integrované střední školy v Údlicích
Odborného učiliště a Praktické školy v Jirkově

Nově vzniklá státní škola je zařazena do systému páteřních škol Ústeckého kraje a je koncipovaná jako střední škola s širokým spektrem vyučovaných oborů. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.

OACV 2015