Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

ICT plán Obchodní akademie Chomutov

Cílem je zajištění standardů stanovených v metodickém pokynu MŠMT ČR stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ, který byl vydán pod č.j. 27 419/2004-55 s účinností pod 18.11.2004. Plán byl zpracován podle přílohy 2. výše uvedeného metodického pokynu.


OACV 2015