Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Soutěže, kterých se naši studenti zúčastnili


Rok 2014


MÁ DÁTI - DAL ZNOJMO

Dne 17. prosince 2013 proběhlo na naší škole – pracovišti obchodní akademie školní kolo soutěže v účetnictví MÁ DÁTI - DAL. Zúčastnili se ho žáci 4. ročníků a výsledky byly následující:

  1. Slezák Jakub 4. OA
  2. Podzimková Michaela 4. OB
  3. Nestlerová Tereza 4. OB
  4. Švejcarová Lucie 4. OA
  5. Vimr Adam 4. OA

Dva nejúspěšnější žáci, a to Jakub Slezák ze 4. OA a Michaela Podzimková ze 4. OB budou reprezentovat školu v celonárodním kole soutěže MÁ DÁTI – DAL Znojmo 2014 ve dnech 27. – 28. ledna 2014.


Rok 2013


5. ročník soutěže "Finanční gramotnost 2013/2014"

Finanční gramotnost

Až do 18. prosince 2013 se žáci naší školy účastní školního kola soutěže Finanční gramotnost (FG) ve II. kategorii. Pro letošní 5. ročník byl rozšířen okruh soutěžních otázek, na které soutěžící odpovídají on-line na počítačích.

Těšíme se na tři výherce, kteří naši školu budou reprezentovat v okresních kolech.

Tematické okruhy soutěže:

I. kategorie (žáci II. stupně ZŠ) II. kategorie (střední školy)
Sociální aspekty FG (Práce) Psychologické a sociální aspekty FG (Práce a zaměstnanost)
Informační gramotnost ve FG (Sítě a média) Informační gramotnost ve FG (Sítě a média)
Peněžní gramotnost (Peníze) Peněžní gramotnost (Peníze)
Rozpočtová gramotnost (Hospodaření domácností) Rozpočtová gramotnost (Hospodaření domácností)
Cenová a investiční gramotnost (Finanční produkty) Cenová a investiční gramotnost (Finanční produkty)
FG naživo (Praktické příklady) Právní gramotnost (Ochrana spotřebitele)
v této kategorii není FG naživo (Praktické příklady)

Školní kolo - výsledky

prvních šest míst obsadili tito žáci:

P.č. Jméno Třída Body z celkových 17 Čas (min)
1. Nestlerová Tereza 4. OB 17 15:46
2. Vimr Adam 4. OA 15 09:18
3. Slezák Jakub 4. OA 14 14:24
4. Juahrová Eliška 2. A 14 15:22
5. Štěpničková Soňa 3. OA 13 05:47
6. Bittermannová Kateřina 2. OA 13 06:14

První tři umístění postupují do okresního kola soutěže, kde budou reprezentovat naši školu jako družstvo. V případě potřeby nastoupí jako náhradníci žáci umístění od 4. do 6. místa. Okresní kolo soutěže proběhne dne 20. ledna 2014 také on-line na počítačích na obchodní akademii.


Školní, okresní a krajská kola jsou organizována prostřednictvím internetového portálu www.fgsoutez.cz, finálová kola se uskuteční prezenční formou v kongresovém sále České národní bankyv Praze. Účast žáků a pověřených pedagogů v soutěži je dobrovolná a bezplatná. Výsledky soutěže slouží v anonymní podobě k studijním účelům a dalšímu zacílení aktivit v oblasti finanční gramotnosti nejen MŠMT ČR. Vítězové finálových kol získají titul Mistr republiky ve finanční gramotnosti a spolu se svými pedagogy i atraktivní věcné ceny.


4. ročník Soutěže „Finanční gramotnost 2012 - 2013“

Okresní kolo

Soutěžní družstvo za naši školu ve složení Kostková Michaela, Čapek Lukáš a Kaminskii Vladislav zvítězilo v okresním kole a postupuje do kola krajského, které také probíhá prostřednictvím informačního soutěžního systému na PC ve dnech 11. 2. – 15. 3. 2013.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ v okresním kole

Poř. Škola Město Body Čas (s)
1. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov 19 471
2. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov 19 540
3. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň 19 711
4. Gymnázium, příspěvková organizace Chomutov 17 1176
5. Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří 16 937
6. SOŠ služeb a SOU Kadaň 11 804
výsledková listina školního kola zde

Zapsala: Ing. Hedvika Hlaváčková

Celorepubliková soutěž v účetnictví MD, Dal

Ve dnech 29. a 30. 01. 2013 se konala celostátní soutěž v účetnictví MÁ DÁTI, DAL ve Znojmě. Organizátorem soutěže byla Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Naši školu reprezentovali žáci 4. ročníků – Daniel Svoboda a Jakub Sűssmilch.
Celostátně se naše škola umístila na 35. místě a v rámci Ústeckého kraje na 2. místě.
V celkovém hodnocení žáků obsadil Daniel Svoboda 36. a Jakub Sűssmilch 109. místo.
Oba žáci splnili podmínky pro uznání certifikované dílčí zkoušky z účetnictví od Svazu účetních.
Dvoudenní soutěže se zúčastnilo 165 žáků ze 71 středních škol z celé ČR.
První den soutěže se uskutečnila tzv. „certifikovaná část“, kdy studenti řešili účetní případy z finančního účetnictví, která trvala 4 hodiny. Druhý den řešili elektronický test v délce 90 minut.
Děkujeme oběma žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

Má dáti - Dal Znojmo 2013

Zapsala: Ing. Věra Pelešková

Soutěž „Středoškolák roku 2012/2013 v účetnictví“

Vybraní studenti 4. A a 4. B se zúčastnili dne 27. listopadu 2012 druhého ročníku soutěže „Středoškolák roku 2012/2013 v účetnictví“ vyhlášené Soukromou vysokou školou ekonomickou ve Znojmě. Soutěž má celorepublikový rámec a proběhla on-line na PC. Nejlépe z našich studentů se umístil Daniel Svoboda ze 4. OA třídy. Z 859 účastníků se umístil na 78. místě s celkovými dosaženými body 42,38 z možných 50 bodů.
Blahopřejeme!

Zapsala: Ing. Hedvika Hlaváčková

Soutěž "Finanční gramotnost 2012/2013"

Studenti všech ročníků se v současné době do 20. 12. 2012 účastní školního kola 4. ročníku Soutěže Finanční gramotnost.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. vyhlásily 4. ročník celostátní „Soutěže Finanční gramotnost“ ve Věstníku MŠMT ČR pod č. j. 21243/2012-51 č. A 29.

Soutěž byla letos současně zařazena i do rozvojového programu MŠMT ČR „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – Excelence středních škol 2012“ (Věstník MŠMT ČR č .j. 9629/2012-51), který oceňuje práci pověřených pedagogů spojenou s účastí žáků a škol v soutěži.

Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a navazuje na výuku tohoto předmětu na školách, je připravována a probíhá pod odborným dohledem Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s.

Školní, okresní a krajská kola jsou organizována prostřednictvím internetového portálu www.fgsoutez.cz, finálová kola se uskuteční prezenční formou v kongresovém sále České národní banky v Praze. Účast žáků a pověřených pedagogů v soutěži je dobrovolná a bezplatná. Výsledky soutěže slouží v anonymní podobě k studijním účelům a dalšímu zacílení aktivit v oblasti finanční gramotnosti nejen MŠMT ČR. Vítězové finálových kol získají titul Mistr republiky ve finanční gramotnosti a spolu se svými pedagogy i atraktivní věcné ceny.

Zapsala: Ing. Hedvika Hlaváčková

Soutěž „Finanční gramotnost 2012“

Celkem 130 studentů ze všech ročníků se zúčastnilo školního kola 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 vyhlášené MŠMT ve Věstníku pod č. j. 16034/2011-51, A/30.

Vyhodnocení výsledků

První 3 umístění studenti mají právo se účastnit jako družstvo okresního kola, které proběhne ve dnech 26. 3. – 6. 4. 2012 rovněž on-line na PC, soutěžící na 4. – 6. místě jsou jejich náhradníci.

Zapsala Ing. Hedvika Hlaváčková


Rok 2011


Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách

V úterý 29.3.2011 jsme se zúčastnili krajského kola Mistrovství ČR v grafických předmětech v Děčíně. Naše středisko, Obchodní akademii, reprezentovali dva studenti - Ondřej Farana a kateřina Slezáková, kteří se zúčastnili dvou disciplín - psaní na klávesnici a korektury.

Ondřej Farana se umístil na 3. místě v kategorii "Korektura textu", a v kategorii "Opisu" se umístil na 13. místě. Kateřina Slezáková na 15. místě (z 50 zúčastněných).

Oba si za své výkony a reprezentaci školy zaslouží pochvalu!

Finanční gramotnost

Studenti 2., 3. a 4. ročníků se ve dnech 16. 2. - 25. 2. 2011 účastní školního kola soutěže Finanční gramotnost pořádané firmou FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. a firmou COFET, a. s. pod záštitou MŠMT (č. A/37, č. j. 13 595/2010-51).

Tato soutěž probíhá on-line na počítačích, formou testu. Tři nejlepší studenti, kteří budou vybráni organizátory dle výsledku testu, se zúčastní okresního kola již jako tříčlenné soutěžící družstvo.

Okresní kolo proběhne ve dnech 14. 3. - 25. 3. 2011 také formou on-line na počítačích.

Bližší informace lze získat na www.fgsoutez.cz.

--- --- --- --- --- --- --- ---

V okresním kole soutěže se zúčastnilo za naši školu družstvo studentů ve složení:
  • Bednářová Věra (3.B)
  • Lišková Karolina (4.B)
  • Kolesár David (3.B)
Studenti obsadili pěkné 4. místo.

Zapsala Ing. Hedvika Hlaváčková


Celorepubliková soutěž ve znalostech účetnictví
„Má dáti – Dal“ Znojmo 2011

Ve dnech 25. 1. – 26. 1. 2011 se účastnily dvě studentky ze 4. ročníku soutěže ve znalostech účetnictví. Toto celonárodní klání již po páté pořádala Obchodní akademie Znojmo ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou taktéž ze Znojma. Počet účastníků dosáhnul opět vysokého čísla, a to 140 studentů a studentek, kteří přijeli ze 72 škol. Jednalo se vesměs o obchodní akademie, v menším počtu se účastnily i jiné střední odborné školy. První den soutěž probíhala ve čtyřech hodinových blocích a účastníci účtovali a účtovali. Druhý den pak 75 minut vyplňovali test na počítačích z oblasti účetnictví a daní. Vyhlášení výsledků proběhlo na slavnostním setkání všech účastníků vč. vyučujících v budově městského divadla za účasti ředitele OA Znojmo, prorektora SVŠE a starosty města Znojma.

Letošní účast našich studentek byla již v pořadí třetí (a zatím nejúspěšnější) účastí naší školy v této významné soutěži.

Studentka Kateřina Salačová se umístila na 56. místě mezi jednotlivci, Blanka Pauerová si vybojovala 21. pozici (mezi 140 účastníky je to slušné umístění!).

V rámci hodnocení škol děvčata vybojovala 15. příčku pro naši obchodní akademii.

Bližší informace o umístění ostatních účastníků a škol najdete na

www.oaznojmo.cz, Soutěž MD-D Znojmo 2011.V následujícím odkazu naleznete informace o konferenci -->> Youth Business Conference 2010, které se naši studenti zúčastnili.

Regionální soutěž Mladý ekonom 2009

Dne 1. 4. 2009 se zúčastnilo tříčlenné družstvo studentů třídy 3. B (Radka Hladká, Simona Vorlová, Hynek Grania) Regionální soutěže Mladý ekonom 2009 pořádané OA v Ústí nad Labem, Národního odboje 766/17.

Studenti si do soutěže přivezli svůj projekt, který nazvali „KAPSA RADOSTI“ a při ústní prezentaci vystupovali pod názvem „Kangaroos“ – protože by chtěli projektem pomoci dětem v „Klokánku“ – zařízení Fondu ohrožených dětí.

Za tuto prezentaci obdrželi od poroty nejvíce bodů (viz výherní listina) ze všech 8 družstev.

Ze všech disciplin, které absolvovali, se nakonec v součtu umístili na pěkném 5. místě. Kromě tašky drobností si odvezli i spoustu zážitků a zkušeností do dalšího studentského i osobního života.

OACV 2015