Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Studium

Na pracovišti Černovická - Obchodní akademie - probíhá výuka dle Školních vzdělávacích programů:
63-41-M/02 Obchodní akademie
63-41-M/02 Obchodní akademie - zaměření Sportovní management

Vzdělání poskytované naší školou se z hlediska obsahu dělí na:

 1. Všeobecně vzdělávací základ
 2. - v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, základy společenských věd, dějepis, tělesná výchova, konverzace v cizích jazycích, účetnictví na PC

 3. Obchodně podnikatelský základ
 4. - který je povinný pro všechny žáky a je uplatňován v předmětech ekonomika, matematika, statistika, účetnictví, hospodářský zeměpis, písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie, právo a cizí jazyky.

 5. Odborné zaměření
 6. - které prohlubuje vědomosti a dovednosti podle zájmu žáků v rámci volitelných předmětů: manažerské služby, základy veřejné správy

Maturitní zkouška obsahuje:

 1. Zkoušku z českého jazyka a literatury (součástí zkoušky je písemná práce)
 2. Zkoušku z volitelného předmětu: cizí jazyk, matematika
 3. Teoretickou zkoušku z odborných předmětů: ekonomika, účetnictví
 4. Praktickou zkoušku z odborných předmětů
 5. Složením maturitní zkoušky absolvent získá úplné střední odborné vzdělání.

OACV 2015